drwal
Porady

Ile zarabia pilarz drwal?

Drwal to jeden z tych zawodów, które czasami postrzegane są jako tzw. umierający zawód. Ile zarabia pilarz drwal? Jeśli zainteresował Cię ten temat, zapraszamy do zapoznania się z naszym tekstem – znajdziesz w nim cenne informacje na temat. Zawód drwala jest jednym z głównych w przemyśle drzewnym. Polega on na wyrębie drzew, a następnie – transporcie pozyskanego w ten sposób drewna do tartaków, firm z branży budowlanej czy dużych podmiotów zajmujących się przemysłem papierniczym. Do wykonywania tej pracy wymagana jest odpowiednia sprawność fizyczna. Trzeba też pamiętać, że przedstawiciele tej branży zazwyczaj pracują w mniejszych firmach. To jeden z powodów, dla których rzadkością w tej branży są świadczenia pozapłacowe, w tym np. dodatkowe ubezpieczenie NNW, prywatna opieka medyczna itp. Branża nie oferuje również elastycznych godzin pracy i premii – pensja podstawowa to zazwyczaj tylko formalność.

Ryzyko zawodowe zawodu drwala

Podczas pracy przy pozyskiwaniu drewna mogą istnieć bardzo poważne zagrożenia zawodowe. Po pierwsze — drwal pracuje na wysokości i bezpośrednio dotyka ciężkiego powalonego drzewa. Chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych obrażeń – złamania kości, zmiażdżenia lub wstrząśnienia mózgu. Ponadto obróbka drewna i praca w lasach niesie ze sobą wiele alergenów — pyłki, kurz, wióry.

Jakie cechy powinien posiadać drwal? To bardzo trudny i niebezpieczny zawód, dlatego osoby, które chcą pracować, muszą być nie tylko sprawne fizycznie, ale także odporne, opanowane i zdolne do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. To nie jest zawód dla osób z lękiem wysokości, alergią na pyłki drzew czy wrażliwością na warunki atmosferyczne. Drwale nie mogą być lekkomyślni ze względu na ścisłe przestrzeganie zasad użytkowania sprzętu oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy kobieta może zostać drwalem? W rzeczywistości aż 97 procent drwali to mężczyźni. Wynika to z naturalnej skłonności mężczyzn do wykonywania pracy fizycznej i wykorzystywania swoich sił. Nie jest jednak prawdą, że zawód ten jest zamknięty lub niedostępny dla kobiet. Każda kobieta, która zdecyduje, że jest to praca dla niej, może spróbować szczęścia. Wiele czynności związanych z precyzyjnym cięciem i obróbką drewna wymaga dojrzałego kobiecego kunsztu, precyzji, cierpliwości i staranności.

Ile zarabia pilarz drwal?

Zastanawiasz się, ile zarabia pilarz drwal w Polsce? Miesięczne wynagrodzenie brutto (mediana*) na tym stanowisku wynosi 4050 zł. Zarobki każdego drwala wahają się od 3420 zł do 4830 zł. 25% najniżej opłacanych drwali zarobiło łącznie mniej niż 3420 zł. 25% najlepiej opłacanych drwali może liczyć na łączny dochód przekraczający 4830 zł. Stanowisko drwala/piły drzewnej zajmuje 1081 miejsce pod względem zarobków, wyprzedzając: kasjera walutowego na stanowiskach sztabowych z całkowitym zarobkiem 1800 USD i kasjera bankowego na stanowiskach specjalistycznych z łącznym zarobkiem 1800 USD. Przed nim były stanowiska: Biotechnolog jako ekspert z pensją 1800 brutto, choreograf jako ekspert z pensją 1800 brutto. Wynagrodzenie na stanowiskach drwal/tartak będzie zróżnicowane w zależności od rodzaju umowy i kwoty netto w rozliczeniu firma—firma (netto na rękę lub brutto, jeśli jest to umowa o pracę). Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom wynagrodzeń jest lokalizacja pracy. Najwyższe wynagrodzenia na stanowiskach drwal/tartak są w województwie mazowieckim.

Kurs pilarza drwala

To bardzo ważne, że nie każdy może spełnić się w zawodzie drwala. Aby nim zostać, należy najpierw zdobyć niezbędne umiejętności i wymagane kwalifikacje. W proponowanym szkoleniu uczestnicy nie tylko uczą się bezpiecznej pracy na stanowisku, obsługi pilarki łańcuchowej, poznają techniki efektywnego pozyskiwania drewna, ale także poznają zasady pielęgnacji różnych drzew i krzewów. Kursy pilarza drwala oferowane online przygotowywane są zgodnie z Rozporządzeniem nr 41 z dnia 2 lipca 1998 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Obejmuje 10-dniowy kurs w wybranym przez nas miejscu, dzięki czemu zapewnione są odpowiednie warunki do nauki. Kursy Pilarza Drwala prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców i lektorów, którzy wiedzą, jak skutecznie przekazać uczestnikom całą niezbędną wiedzę. Szkolenie kończy się certyfikatami z języka polskiego i angielskiego/niemieckiego.