Biznes

Jak wygląda sytuacja przemysłu drzewnego w Polsce?

Polski przemysł drzewny zatrudnia ponad 330 tys. pracowników, co stanowi aż 2,5 proc. posad we wszystkich sektorach gospodarki. Wiele osób spełnia obowiązki także przy utrzymywaniu lasów, pozyskiwaniu drewna oraz wykonywaniu innych prac leśnych – daje to ok. 25 tys. stanowisk w Lasach Państwowych oraz 50 tys. w różnych firmach prywatnych. Sektor związany z przerobem drewna wytwarza obecnie 2,3 proc. PKB, a także ok. 11 proc. wartości dodanej, co daje nawet 30 miliardów złotych w skali roku. Jak obecnie wygląda sytuacja przemysłu drzewnego w Polsce?

Produkty przemysłu drzewnego w Polsce

W przemyśle drzewnym wytwarzanych jest bardzo wiele różnych produktów. W Polsce z powodzeniem funkcjonują zarówno producenci płyt pilśniowych i wiórowych, jak i przedsiębiorcy meblarscy. Przemysł drzewny pozwala na rozwój kombinatom oferującym produkcję papieru i celulozy, a także producentom palet, tarcicy, architektury ogrodowej czy też konstrukcji, podłóg i domów z drewna. Wszystkie te grupy zasilają gospodarkę w podobnym zakresie. Ich udział wynosi odpowiednio: branża papiernicza – 30 proc, branża meblarska – 35 proc i branża tartaczna – 35 proc. Polska jest dzięki temu największym w Unii Europejskiej producentem płyt MDF/HDF, podłóg drewnianych oraz wyposażenia ogrodowego, drugim w kolejności producentem płyt wiórowych, czwartym producentem mebli i ósmym producentem tarcicy.

Krajowe zasoby drewna

Polski przemysł drzewny niemal w stu procentach bazuje na rodzimych zasobach drewna. Surowce pozyskiwane są z krajowych lasów, którymi zgodnie ze wskazaniami Skarbu Państwa włada Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe. Zasoby te należą do największych w tej części Europy – sama powierzchnia lasów wynosi 9,2 mln ha, na których każdego roku wzrasta 2,4 mld m3 drzew. W tym okresie z Lasów Państwowych pozyskuje się 39 mln m3 drewna okrągłego – czyli niewiele ponad 50 proc. nowych, stale uzupełnianych zasobów. Polski przemysł drzewny korzysta także z dóbr lasów prywatnych, które powierzchniowo stanowią ok. 18 proc. wszystkich terenów zalesionych w kraju. Szacunkowo pozyskuje się z nich ok. 4 mln3 drewna w ciągu roku.

Problemy polskiego przemysłu drzewnego

Podstawowym problemem przemysłu drzewnego w Polsce jest monopolistyczny status Lasów Państwowych. W dużym stopniu pozycja Państwowego Gospodarstwa Leśnego ogranicza rozwój całego sektora, ze względu na obowiązujący system sprzedaży drewna. Należy on do rozwiązań cenotwórczych, a tym samym nie jest w stanie zapewnić stabilności zaopatrzenia w podstawowy surowiec firm korzystających z zasobów drzewnych. Według dostępnych ekspertyz, odpowiednie unormowanie tego aspektu pozwoliłoby na wzrost polskiego PKB nawet o 0,25 proc. Problemem jest także nieco ograniczona różnorodność zasobów. Na półkach składów budowlanych oraz specjalistycznych marketów znaleźć można przede wszystkim produkty wykonane z sosny. Stanowi ona aż 61,3 proc. całego składu gatunkowego polskich lasów. Uzupełniają go świerk (6,6 proc.), buk (6,8 proc.) oraz dąb (6,2 proc.).