Biznes

Jak wygląda sytuacja przemysłu aluminiowego w Polsce?

Aluminium wyróżnia się sporą plastycznością oraz niemałą lekkością, dzięki czemu stanowi materiał praktycznie idealny do obróbki. W Polsce przemysł aluminiowy zaczął na poważnie rozwijać się dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku. Pierwsze odlanie sztabki z aluminium miało miejsce w Skawinie, w 1954 roku. Obecnie ten szczególny sektor gospodarki utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Produkcja artykułów aluminiowych w Polsce

W Polsce z powodzeniem funkcjonuje wiele zakładów, które zajmują się produkcją artykułów tylko i wyłącznie aluminiowych. Do najczęściej wytwarzanych elementów należą profile aluminiowe – wszelkiego rodzaju blachy, kątowniki, tuleje, ceowniki, teowniki, pręty, płaskowniki oraz siatki, a także rury okrągłe, prostokątne i kwadratowe. Wyroby te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, budownictwie, urządzeniach mechanicznych czy elektronice. Polski przemysł aluminiowy słynie także z produkcji profili kasetonowych, wykorzystywanych na przykład do tworzenia ramek i gablot. Obecnie dużą popularnością wśród inwestorów cieszą się kasetony z oświetleniem LED, oferujące duże możliwości wykorzystania w reklamie

Zakres produkcji aluminiowej w Polsce

Polska posiada doskonałe warunki do rozwoju w zakresie produkcji aluminiowej. Problemem jest jednak brak samego materiału, a konkretnie jego niedostateczna ilość. Polskie zakłady produkcyjne w zdecydowanej większości korzystają z aluminium importowanego, ze względu na znikomą obecność w kraju złóż boksytu – naturalnej rudy aluminium metalicznego. Problemem jest ponadto względnie niska wytrzymałość materiału, co ogranicza nieco możliwości produkcyjne. Zakłady wytwórcze starają się jednak poprawić ten parametr, poddając wytwarzane stopy specjalnej obróbce cieplnej. W ten sposób możliwa jest produkcja np. kształtowników aluminiowych. Znajdują one szerokie zastosowanie w branży budowlanej, motoryzacyjnej oraz reklamowej, gdzie z powodzeniem wykorzystywane są do konstruowania hal, magazynów, rusztowań, zadaszeń oraz scen.