unia europejska
Porady

Jak otrzymać dotacje z Unii Europejskiej?

Wiele osób posiadających, tudzież chcących dopiero je uzyskać, zadaje sobie pytanie „Jak pozyskać dotacje unijne?”. Odpowiedź jest dość prosta – istnieje dość prosty sposób na to jak pozyskać środki unijne. Niestety wiąże się on ze żmudną papierkową robotą.

Czym tak właściwie są i w jaki sposób działają dotacje z Unii?

Są to specjalistyczne środki finansowe wykorzystywane w celu wsparcia oraz przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarek należących do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Udziela się je tylko i wyłącznie unijnym przedsiębiorcom w formie wsparcia finansowego. Co więcej, obejmują one swoim zakresem europejskie fundusze strukturalne, a także inwestycyjne i pozostałe fundusze należące do UE. Dofinansowanie z tego typu środków polega zwykle na zwrocie kosztów związanych z wprowadzeniem w życie różnego rodzaju inwestycji.

Kto może ubiegać się o dotacje?

Tak naprawdę ze środków unijnych mogą w sposób swobodny skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od obejmowanego przez nie sektora gospodarki, oraz wielkości firmy. Do podmiotów uprawnionych zaliczamy zatem mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające swoją działalność (start-upy), a także o wiele większe i bardziej doświadczone firmy. W związku z tym o dofinansowanie w ramach Funduszy Unijnych mogą ubiegać się dosłownie wszyscy, z wyjątkiem osób prywatnych. Konieczne jest zatem prowadzenie pewnego rodzaju działalności o charakterze zarobkowym.

W jaki sposób można pozyskać dotacje unijne?

Proces pozyskiwania dotacji unijnych składa się z kilku odrębnych etapów. Pierwszym z nich jest wyznaczenie przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie precyzyjnego celu, na jaki ma być ono przeznaczone. Kluczowe w tym przypadku jest przygotowanie szczegółowego biznesplanu działalności gospodarczej, w którym umieszczony zostanie umieszczony dokładnego opisu pomysłu, właściwego uzasadnienia i skutków, które inwestycja będzie niosła za sobą. Ponadto istotne jest, aby wybrać odpowiedni zakres czasowy i przestrzenny całego projektu. Po sporządzeniu biznesplanu następnym krokiem do wykonania będzie wybranie właściwego programu operacyjnego i działań, które będą w odpowiedni sposób odpowiadać bieżącym potrzebom działalności. Obie rzeczy powinny być dobrane w taki sposób, aby wyznaczone w jego ramach działanie było w stanie przyczynić się do osiągnięcia zamierzonego celu, czyli korzyści majątkowych wynikających z prowadzenia firmy.

W celu ułatwienia tego typu zabiegów została wprowadzona specjalistyczna aplikacja dostępna na Portalu Funduszy Europejskich, w której znajdziemy Poradnik Beneficjenta. Za jego pomocą w dość prosty sposób będziemy mogli dobrać odpowiadające naszym zamiarom programy finansowań. Potem przechodzimy do odszukania odpowiedniej instytucji ogłaszającej konkursy w ramach wybranego działania. Kluczowe jest, aby przedtem zapoznać się w szczegółowy sposób z terminami naboru wniosków, dokumentacją wybranego przez siebie programu oraz miejscem złożenia dokumentów. Są to niezbędne czynności w kontekście opracowania prawidłowej aplikacji konkursowej. W przypadku złożenia gotowego wniosku nie można zapomnieć o wypełnienie formularza, dostępnego na stronie wybranego przez siebie programu inwestycyjnego. Konieczne jest przygotowanie go zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, oraz zawarcie w załącznikach dogłębnej analizy finansowej projektu, sporządzonego biznesplanu, a także szanse powodzenia inwestycji. Całość musi zostać wykonana w sposób niezwykle dopracowany i rzetelny, bowiem dokumenty podlegają formalnej i merytorycznej ocenie wykonywanej przez specjalistów z danej dziedziny.

Niestety proces może być długi i wynieść nawet do 3 miesięcy. Wynika to głównie z ilości otrzymywanych przez UE wniosków. Jest ich naprawdę masa. W przypadku otrzymania pozytywnej oceny przechodzimy do ostatniego kroku, którym jest podpisane umowy z instytucją trudniącą się przekazaniem otrzymanej dotacji. Kwota wypłacona zostaje w formie refundacji. W celu ustalenia jej wysokości konieczne jest złożenie specjalnego wniosku o wypłatę z danymi potwierdzającymi poniesienie określonych przez siebie kosztów. Teraz powinieneś już wiedzieć, jak pozyskać dotacje unijne. Niestety jest to dość żmudna i długotrwała inicjatywa, jednak warta tak dużego zachodu.