rejestracja
Porady

Gdzie rejestruje się firmę i jak tego dokonać?

Każdy początkujący przedsiębiorca musi zmierzyć się z wieloma problemami, które pojawiają się w trakcie zakładania swojej własnej działalności. Rozpoczęcie pracy na własny rachunek wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jednym z pierwszych kroków, które należy podjąć, jest rejestracja firmy. Nie każdy jednak wie, gdzie należy się udać oraz jaki formularz wypełnić, żeby wszystko zgadzało się pod kątem prawnym.

Gdzie zarejestrować firmę?

Przedsiębiorstwo należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online albo podczas wizyty w urzędzie gminy. Od tego momentu podstawowym numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy staje się NIP. Wniosek CEIDG-1 automatycznie zgłasza nowego właściciela biznesu jako płatnika ZUS oraz pozwala mu na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Te procedury są konieczne przy otwieraniu własnej działalności i nie można ich w żaden sposób pominąć. Aktualnie możliwe jest otwarcie własnej firmy bez wychodzenia z domu — wystarczy posiadać profil zaufany, a wszystkie niezbędne dane można wypełnić za pomocą formularza internetowego. 

Co jest potrzebne do rejestracji firmy?

Kiedy już wiesz, gdzie zarejestrować firmę, musisz zgromadzić wszystkie potrzebne dane, aby wspomniany proces przebiegł jak najszybciej. Należy przygotować nazwę, pod jaką prowadzona będzie działalność oraz wiedzieć, kiedy nastąpi jej otwarcie. Wymagane jest podanie numeru PKD, który zawiera spis czynności wykonywanych przez przedsiębiorstwo. Takich kodów można podać kilka — jeden główny i resztę pobocznych. Inne niezbędne informacje to: forma opodatkowania, dane do ubezpieczenia, kontakt do osoby odpowiedzialnej za dokumentację finansową oraz numer rachunku bankowego. Jeżeli formularz zostanie sporządzony w sposób poprawny i zaakceptowany przez przyjmującego, to rejestracja firmy zostanie zakończona sukcesem. Od tego momentu można rozpocząć prowadzenie własnej działalności.

Rejestracja firmy i co dalej?

Umieszczenie danych w państwowych bazach nie gwarantuje, że nowy biznes będzie dobrze funkcjonował. Podstawą działania każdego przedsiębiorstwa jest baza klientów, której na początku zazwyczaj nie istnieje. Rozwiązaniem tego problemu jest zgłoszenie nowopowstałego biznesu do profesjonalnego katalogu firm. Jest to platforma internetowa, która zrzesza działalności specjalizujące się w różnych branżach i działające na terenie Polski. Przykładem takiej bazy jest strona rlks-popieram.pl. Rejestracja firmy na takim portalu znacznie zwiększy szanse początkującego przedsiębiorcy na pozyskanie pierwszych zleceń. Potencjalni klienci, korzystając z tego narzędzia, z łatwością wyszukają specjalistę z interesującej ich dziedziny. Platformy tego typu pozwalają na szybkie wyszukanie usługodawcy działającego w konkretnym województwie. Umieszczenie swojej firmy w takiej bazie pozwala na zdobycie lojalnych klientów, którzy przez wiele lat będą korzystać z oferowanych usług lub produktów.