pompa ciepła
Porady

Powietrzna pompa ciepła – Jak działa?

Powietrzne pompy ciepła cieszą się od dłuższego już czasu ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć, że jest to na pewno najpopularniejszy rodzaj pompy ciepła. Służy ona do podgrzewania wody użytkowej oraz do ogrzewania domu. Do tego celu wykorzystuje energię cieplną pobraną z powietrza znajdującego się na zewnątrz budynku. Duża popularność powietrznej pompy ciepła w Koszalinie wynika nie tylko z tego, że jest ona niezwykle wydajna, ale również dlatego, że jest szybka i łatwa w montażu. Warto zatem wiedzieć, na czym dokładnie polega jej działanie.

Jak są rodzaje powietrznych pomp ciepła?

Zacząć warto jednak od tego, że na rynku wyróżnić można dwa rodzaje powietrznych pomp ciepła. Mowa tu o pompach typu split oraz pompach typu monoblok. Czym się od siebie różnią? W przypadku pomp typu split cały system składa się z dwóch modułów. Jeden z nich instalowany jest na zewnątrz budynku, a drugi wewnątrz. Moduł instalowany na zewnątrz wyposażony jest w wentylator, parownik, sprężarkę oraz zawór rozprężny. Tutaj zachodzi większość procesów związanych z przesyłem oraz wytwarzaniem ciepła. Z kolei moduł wewnętrzny wyposażony jest w skraplacz, wspomagający podgrzewacz elektryczny oraz pompę obiegową c.o. Oba moduły łączą rury chłodzące. Jak wspomniano, drugi typ powietrznej pompy ciepła to typ monoblok. W tym przypadku ma się do czynienia tylko z jednym modułem. Całość wyposażona jest w sprężarkę, skraplacz, parownik, wentylator, zawór rozprężny, wspomagający podgrzewacz elektryczny oraz pompę obiegową. Instalacja zewnętrzna podłączona jest do stacji hydraulicznej bądź centrali grzewczej, gdzie ciepło przesyłane jest do obiegów grzewczych.

Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Ciekawostką jest, że dużą popularnością cieszy się powietrzna pompa ciepła w Koszalinie. Jej użytkownicy wskazują na nieskomplikowany sposób jej działania. Jak zatem taka pompa działa? Jej działanie podzielić można na trzy etapy. W pierwszym powietrze pobierane jest przez wentylator, a następnie przekazywane do parownika. W nim umieszczony jest układ chłodniczy, który wypełniony jest niezamarzającą cieczą o temperaturze niższej od temperatury otoczenia. Umożliwia to odbiór ciepła z powietrza przez ciecz. W drugim etapie ciecz przekazuje energię cieplną czynnikowi chłodzącemu. Ten pod wpływem ciepła wrze i paruje, a następnie w stanie gazowym przekazywany jest do sprężarki. W tym momencie pod wpływem wysokiego ciśnienia dochodzi do sprężenia gazu. Czynnik chłodzący, który na tym etapie znajduje się już w formie gazu, zwiększa swoją temperaturę do tego stopnia, że możliwe jest wykorzystanie go do ogrzania wody w obiegu grzewczym. W trzecim etapie gaz o wysokiej temperaturze przekazuje ciepło do obiegu grzewczego. Uzyskana w ten sposób energia cieplna służyć może do ogrzania wody grzewczej bądź użytkowej.

Jakie są zalety korzystania z powietrznej pompy ciepła?

Jak wspomniano, powietrzna pompa ciepła w Koszalinie jest przez mieszkańców stosowana coraz powszechniej. Wynika to z konkretnych zalet, które związane są z tym rozwiązaniem. Przede wszystkim korzystanie z powietrznej pompy ciepła pozwala na znacznie zmniejszenie rachunków za standardowe ogrzewanie elektryczne. Dodatkowo korzystanie z tego urządzenia wiąże się z obniżeniem emisji dwutlenku węgla. Jest to zatem rozwiązanie ekologiczne. Warto także dodać, że posiadacz powietrznej pompy ciepła jest całkowicie niezależny od jakichkolwiek dostawców energii.