Przemysł

Systemy wentylacji przemysłowej

Wentylacja przemysłowa to jeden z podstawowych systemów niezbędnych do utrzymania komfortowych warunków pracy. Dodatkowo tego typu wentylacja jest absolutnie niezbędna do zachowania właściwego środowiska w procesie produkcji, przechowywania i dystrybucji towarów. Gdy powietrze w miejscu pracy zawiera zbyt duże stężenie CO2, ma to negatywny wpływ na wydajność i skuteczność wykonywania obowiązków służbowych. Szczególną uwagę co do jakości powietrza przykłada się we wszelkich halach produkcyjnych, w których w jego składzie mogą znajdować się dodatkowe czynniki zanieczyszczające środowisko. Parametry powietrza mogą również wpływać na jakość towarów przechowywanych długo w magazynach, i to nie tylko towarów przeznaczonych do spożycia.

Systemy wentylacji przemysłowej niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych

Sprawne, dobrze zaprojektowane i wydajne systemy wentylacji przemysłowej mają szczególne znaczenie w halach produkcyjnych, gdzie pracownicy obsługują stanowiska pracy niejednokrotnie emitujące zanieczyszczenia do środowiska. Bezpieczne dla zdrowia pracowników miejsce pracy nie tylko ma chronić samego pracownika, ale też wspomagać proces produkcji i obniżać awaryjność urządzeń. Hala przemysłowa to miejsce, gdzie w powietrzu unoszą się stałe zanieczyszczenia, różnego rodzaju pyły czy włókna, ale też zanieczyszczenia gazowe czy biologiczne. Szczególnie te ostatnie są drażniące i toksyczne, przez co mogą powodować alergie. Niekiedy pojawiają się również czynniki radioaktywne czy kancerogenne, które nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale przyczyniają się do powstawania przewlekłych chorób zawodowych. W trakcie produkcji powstaje też szereg różnorodnych zapachów nieprzyjemnych i uciążliwych dla pracowników, które pozostają z nimi nawet po zakończeniu pracy. Do grupy zanieczyszczeń środowiska należy także para wodna i ciepło. One wszystkie wymagają starannego rozpoznania i opracowania skutecznej techniki neutralizacji.

Przemysłowe instalacje wentylacyjne

Aby system wentylacji przemysłowej był skuteczny, musi on zostać zaprojektowany w taki sposób, aby w możliwie jak największym stopniu odprowadzał na zewnątrz hali produkcyjnej zanieczyszczone powietrze, tym samym ograniczając jego rozprzestrzenianie się we wnętrzu budynku. Ale to tylko jedno z jego zadań, drugim jest sprowadzenie na miejsce odprowadzonego i zanieczyszczonego powietrza – świeżego, oczyszczonego i uzdatnionego. Wentylacja przemysłowa składa się zatem z części wywiewnej miejscowej, ogólnej  oraz nawiewnej. Do zadań projektanta systemu wentylacji przemysłowej należy m.in. obliczenie wartości wymaganej dla strumienia powietrza usuwanego z pomieszczeń i nawiewanego, które musi rozrzedzić powietrze w hali w taki sposób, aby osiągnęło ono dopuszczalne normy stężenia. By zrealizować wszystkie te cele, niezbędne jest właściwe rozmieszczenie nawiewników oraz wywiewników a także optymalny dobór parametrów wszystkich pozostałych elementów systemu: centrali zarządzającej, wentylatorów, przewodów, aparatów wentylacyjnych, odpylaczy etc.

Inteligentne przemysłowe instalacje wentylacyjne

Nowoczesne systemy wentylacji przemysłowej stosowane w obiektach przemysłowych wyposażone są w inteligentne podsystemy sterowania. Oznacza to, że człowiek nie jest im potrzebny do obsługi systemu, a najwyżej do jego okazjonalnego nadzoru. Instalacja samodzielnie kontroluje warunki środowiska wewnątrz obiektu, jak i na zewnątrz i w ślad za tym dostosowuje automatycznie parametry systemu. Inteligentne urządzenia komunikują się w sposób bezprzewodowy z czujnikami sterującymi bez dodatkowego pośrednika. Pracownik kontrolujący system może go sprawdzać z dowolnego miejsca, nawet wtedy, gdy znajduje się daleko poza obiektem. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu Internetu, tą drogą można też wprowadzić do systemu niezbędne zmiany ustawień. Oprogramowanie inteligentnych systemów wentylacyjnych jest systematycznie aktualizowane do wymagań danej branży i specyfiki jej działań.