parking
Porady

Oświetlenie parkingu – normy i wymagania

Parking to obecnie jedno z najbardziej pożądanych miejsc w dużych miastach. Walka o miejsce parkingowe zaczyna się już na osiedlach, toczy się w pobliżu galerii handlowych oraz w okolicach miejsc wypoczynkowych. Coraz więcej osób decyduje się przeznaczyć niewykorzystywane działki na parkingi, o ile są one położone w pobliżu strategicznych miejsc jak centra handlowe czy parki zabaw. Niezbędnym elementem każdego parkingu, obok wyznaczonych miejsc postojowych, jest oświetlenie. Jak powinno zatem wyglądać oświetlenie parkingów? 

Oświetlenie parkingów – przepisy 

Przepisy dotyczące oświetlenia parkingów lub innych miejsc użyteczności publicznej zwane są powszechnie normami. Ich celem jest zapewnienie optymalnej ilości światła, która umożliwi komfortowe korzystanie z danej infrastruktury. Obecnie powszechnie stosowane jest oświetlenie typu LED, które zużywa znacznie mniej energii. Jest to szczególnie istotne w takich miejscach, gdzie parkingi są użytkowane niemalże całodobowo, np. na lotniskach. W przypadku parkingów naziemnych spotyka się również oświetlenie solarne, które bazuje na energii słonecznej. 

 

Oświetlenie parkingów – norma 

W krajach Unii Europejskiej obowiązują ustandaryzowane normy dotyczące oświetlenia parkingowego. Poza Europą, np. w obu Amerykach czy w Azji, normy te mogą być inne. W Europie obowiązują m.in. normy znane jako EN 12464-1:2011, DIN V 18599:2007, CIE 154:2003. 

Co oznaczają powyższe kody liczbowe i literowe? Najprościej rzecz ujmując, odnoszą się one do barwy światła, współczynnika oślepienia, a także najważniejszej kwestii – natężenia światła. Oświetlenie na parkingu spełnia bowiem bardzo ważną funkcję. Wraz z liniami pomocniczymi, które wyznaczają poszczególne miejsca parkingowe umożliwia kierowcom bezpieczne manewrowanie pojazdami po zmroku oraz w czasie kiepskich warunków pogodowych. 

Najważniejszym parametrem jest natężenie. Zwiększa się ono sukcesywnie w zależności od wielkości danego parkingu. Parking o niewielkim natężeniu ruchu powinien być oświetlony światłem o natężeniu 5 lx. W przypadku średniego ruchu komunikacyjnego, natężenie wzrasta do 10 lx. Tam, gdzie ruch jest bardzo duży, natężenie musi wynosić aż 20 lx. Dla zobrazowania: najmniejsze natężenie będzie optymalne dla parkingu osiedlowego, średnie dla parkingu firmowego, a najwyższe dla centrum handlowego czy dużych rozmiarów obiektu sportowego. Oczywiście oświetlenie należy dostosować  także do indywidualnych warunków, jakie panują w danym obiekcie. Jeżeli natomiast w fabryce czy biurze często korzysta się np. ze służbowej floty pojazdów, natężenie powinno być nieco wyższe niż minimalnie wymagane dla takiego obiektu. 

Oświetlenie parkingów podziemnych 

Czym różni się oświetlenie parkingu podziemnego od jego naziemnej wersji? Konstrukcją lamp, ponieważ w obu przypadkach będą to zazwyczaj wspomniane już lampy typu LED. Parkingi naziemne są oświetlane lampami umieszczonymi na słupach. W przypadku parkingów podziemnych, gdzie liczy się każdy centymetr kwadratowy, słupy byłyby oczywistym marnowaniem miejsca. Wówczas stosuje się oświetlenie liniowe oraz hermetyczne. Tego rodzaju lampy są montowane pod sufitem oraz na ścianach, dzięki czemu pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni. 

Parkingi podziemne są najczęściej spotykane w galeriach handlowych oraz na nowo powstałych osiedlach. W przypadku galerii handlowych, oprócz oświetlenia miejsc postojowych, konieczne jest odpowiednie oznaczenie i oświetlenie dróg komunikacji pieszej. Galerie zwykle posiadają kilka wejść, z których część prowadzi bezpośrednio z parkingu. Po skończonych zakupach, ludzie kierują się do pojazdu wraz z wózkami. Brak wyznaczenia i oświetlenia odrębnych dróg może zakończyć się poważnym wypadkiem. Oświetlenie powinno być zamontowane tak, aby umożliwiło sprawne zaparkowania pojazdu i odnalezienie wejścia do obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkiego rodzaju wnęki i inne wąskie części parkingu. Kierowca powinien  widzieć takie miejsce na tyle wyraźnie, aby móc oszacować, czy zmieści się tam pojazd, którym się porusza.